SITE MAP
9/07/2020

Výroční členská schůze


fotografie z vinárny Vulkán
Společné 		foto

V Hradci Králové, ve vinárně Vulkán, se 11.února sešli členové klubu na výroční členské schůzi. Zhodnotili dosavadní činnost klubu, přivítali mezi sebe nové tváře a společně se podíleli na tvorbě plánu pro letošní rok 2006.

Všichni přítomní navrhli a odhlasovali členy výboru v následující sestavě :

Přátelské posezení ve vinárně bylo spojeno s prezentací firmy Parenteral týkající se konopné kosmetiky pod vedením MUDr.Skalického. Každý obdržel od firmy dárek ve formě vzorků kosmetiky.

Plán pro letošní rok 2006 jsme úspěšně naplánovali takto :