SITE MAP
9/07/2020

Bowlingový turnaj


fotografie z bowlingu

Podle plánu činnosti jsme v Klubu Pardubice zorganizovali dne 22.dubna 2006 v Týništi nad Orlicí turnaj jednotlivců v bowlingu. Dostavili jsme se v poměrně hojném počtu třinácti lidí (včetně rodinných příslušníků) a v urputném boji jsme nešetřili sil ani jeden druhého. I když někteří z nás o sobě tvrdili, že jsou na bowlingu vlastně poprvé, bylo dosažené konečné bodové hodnocení poměrně vyrovnané, ale jako v každém klání, byli vítězové i poražení. Přesto si myslím, že vítězi byli vlastně všichni, kteří se rozhodli nesedět doma a udělat něco pro své zdraví a hlavně se alespoň trochu pobavit v kruhu přátel. Obzvlášť nás potěšilo, že přijela Jana Ferklová až ze Žamberka.

Právě celková pohoda byla zřejmě rozhodující, abychom získali novou členku Klubu Kláru Dernerovou. Bohužel, pro nemoc se na poslední chvíli omluvila rodina Princových. Přejeme brzké uzdravení synům a těšíme se na další setkání, tentokrát v květnu v Hradci Králové.

Všichni soutěžící byli po zásluze odměněni připravenými balíčky s překvapením, které formou sponzorování zabezpečila naše předsedkyně Eva Buzková. A dobrý guláš byl už jen takovou symbolickou tečkou za příjemně prožitým odpolednem.

Členové Klubu byli seznámeni s konečným zněním letáku určeného k propagaci SPAE jako takové, ale hlavně k propagaci našeho Klubu na veřejnosti. Současně jsme se seznámili s názorem prezidenta SPAE pana Ing.Josefa Pohůnky i dalších členů výboru na tvorbu webových stránek a jsme rádi, že naše názory jsou si podobné.