SITE MAP
9/07/2020

Prohlídka Hradce Králové


fotografie z Hradce

Podle plánu jsme se opět setkali, i když tentokrát v malém počtu. Měli jsme radost, že se zúčastnila paní Zdena Draštíková. V pětičlenné sestavě jsme se rozhodli pro malou změnu. Místo abychom poseděli ve vinárně, naším vytipovaným místem se stala cukrárna, kde jsme společně oslavili novopečenou babičku Jitku Holubářovou, a to formou skvělých zmrzlinových pohárů. Prohlédli jsme si fotografie malé Kačenky a vydali se na prohlídku města Hradec Králové po pěší zóně až na Velké náměstí. Naši kluci sportovci, Vašek a Vláďa, si vyběhli na Bílou věž, ze které zamávali Evě, Jitce a paní Zdeně.

Myslím si, že se setkání docela vydařilo. Zmínili jsme se o léčebných metodách lupénky každého z nás. Předsedkyně Eva Buzková nás seznámila s možností objednat si přírodní kosmetiku Severochemy Liberec Dead Sea s obsahem soli z Mrtvého moře. Po rozloučení jsme si slíbili, že se opět setkáme.