SITE MAP
9/07/2020

Setkání s Aloe


Společné 		foto

14.října 2006

Náš Klub, tedy spíše jeho torzo, se podle plánu sešel ve vinárničce Vulkán v Hradci Králové na svém pravidelném měsíčním setkání. Jitka Holubářová iniciativně pozvala hosty, kterými byli paní Ing. Alena Mazurková a její přátelé z Pardubic, zabývající se distribucí přípravků pro alternativní léčbu kožních problémů. Na důkaz toho nám v krátkosti představili výrobky vyrobené na bázi extraktů z léčivé Aloe Vera. Mezi těmito výrobky nás zaujal přípravek označený jako Aloe Vera Gel Life Essence. Nebyl jediný z bohatého sortimentu, se kterými jsme byli seznámeni, vždyť celý představuje 18 různých výrobků.

Na závěr po společné "památeční" fotografii jsme se u dobré kávy nebo piva (každý podle chuti) podělili o své problémy a starosti, protože, jak praví jedno úsloví, "sdílená starost je poloviční starost".