SITE MAP
9/07/2020

Výroční členská schůze


fotografie z vinárny Vulkán

4.února 2007

Klub Pardubice, společný pro Pardubický a Královéhradecký kraj, již tradičně pořádá členskou schůzi až po sjezdu SPAE, aby jeho vedení mohlo aktuálně informovat o dění na sjezdu a o novinkách, které se zde projednávaly. Přítomné členy a hosta - ing. Horského, CSc. - přivítala předsedkyně klubu Eva Buzková.

Na úvod jsme vyslechli přednášku našeho hosta o jeho pobytu v Peru, kde pracoval jako geolog a hluboce se zajímal o život tamních původních obyvatel i o vzácné archeologické památky, které zde tato kultura zanechala. A navíc, umí o tom poutavě vypravovat. Protože je zároveň zástupcem výrobce léčebné kosmetiky SKIN-CAP, krátce nás též seznámil se sortimentem výrobků, jejich účinky a předal nám drobné vzorky. Poté jsme přistoupili k samotnému jednání členské schůze.

Informace ze sjezdu posluchačům přiblížil Míla Zavřel, který rovněž konstatoval a ostatní jeho účastníci to potvrdili, že dle přednesené zprávy o činnosti se práce výboru SPAE v posledním roce zlepšila. Informoval nás o novinkách, které chystá vedení lázní v Lipové. Ze zprávy o hospodaření, přednesené Honzou Fajtem, vyplynulo, že klubové finance se postupně tenčí a bude nutno zavést určitá úsporná opatření, abychom mohli i nadále zajistit provoz klubu, zejména důsledné informování členů o pořádaných akcích. Podařilo se nám také sestavit program činnosti pro druhé pololetí letošního roku, který bude uveřejněn v příštím zpravodaji.

Oslovila nás ze Slovenska Maja Cetkovská. Chtěli by se zúčastnit našeho bowlingového klání v Týništi. Rádi je přivítáme a změříme svoje síly na mezinárodní úrovni.

Tím byla oficiální část našeho jednání ukončena, to ale neznamená, že jsme se hned rozešli. Abychom si to zpříjemnili, trochu jsme pojedli, maličko popili, příjemně se bavili, a to nejenom o činnosti klubu a našich chorobách.