SITE MAP
9/07/2020

Klubový sraz


fotografie ze srazu

Sobota, 2.února 2008

Aktivní členové klubu se v obvyklém počtu sešli v sobotu 3. února 2008 v penziónu Černý kůň v Hradci Králové, aby formálně projednali klubové záležitosti a zvolili nové vedení klubu.

Během programu si vyslechli zprávu odstupující předsedkyně Evy Buzkové o činnosti v uplynulém období, byli podrobně seznámeni s průběhem a závěry lednového sjezdu SPAE a rovněž s hospodařením klubu v uplynulém roce a finanční prognózou na rok 2008.

Poté bylo zvoleno nové vedení klubu ve složení:
Vašek Bajer – předseda, Eva Buzková, Honza Fajt a Jitka Holubářová.

V následující diskusi jsme podrobně probrali činnost klubu i další společné zájmy a sestavili program schůzek a jejich náplň pro zbytek roku. Zlatým hřebem programu byla časná večeře, při které zajímavá diskuse ještě pokračovala.

Dá se říci, že se výroční členská schůze vydařila. Jediným pasivem, které nás opravdu mrzí, je to, že se ani tentokrát nezúčastnili všichni členové klubu - rádi bychom je mezi sebou uvítali.