SITE MAP
9/07/2020

Výlet do Častolovic


fotografie z výletu

Sobota, 20.června 2009

Tak se konečně uskutečnil jeden z našich plánovaných výletů, tentokráte do podhorského městečka Častolovice, které se nachází pod soutokem Bělé a Kněžné.

Sešli jsme se na zastávce v Kostelci nad Orlicí, kam někteří odvážlivci přijeli vlakem až z Hradce Králové, jiní vlastním dopravním prostředkem. Pěší túrou jsme se dostali do zámeckého parku nejdříve v Kostelci, kde jsme mohli obdivovat nejen zajímavé stromy a keře, ale i kapříky a karásky v zámeckém jezírku. Odtud je jen kousek do rozsáhlého zámeckého parku v Častolovicích, zde se nachází taková miniaturní zoo, v níž jsou chováni bílí daňci a pštrosi emu. Parkem dokonce vede i zajímavé technické dílo – vodní náhon ze 14. století.

Po prohlídce zámeckého nádvoří jsme výlet zakončili v blízké restauraci obědem.