SITE MAP
9/07/2020

Historie klubu

=> Rok 2000 - SPAE Klub Pardubice začíná svůj klubový život <=

Píšeme první řádky našeho Klubu Pardubice. Konečně se našel jeden odvážlivec, který rozeslal dopisy a pozvánky na ustavující schůzi klubu. Skupinka deseti až patnácti nadšenců, aktivistů SPAE, se sešla v Pardubicích v Domě hudby. Tím odvážlivcem a nadšencem byl RNDr. František Konrád, který měl po vzniku klubů v Praze, Ostravě, Vsetíně a Brně velký elán a cíl založit klub i v Pardubicích. Stal se prvním předsedou Klubu Pardubice.

Do výboru byl zvolen pan Jan Fajt jako pokladník, Václav Bajer - velký aktivista, který se nabídl zapisovat veškeré dění klubu. K ustavení klubu přijela prezidentka SPAE ČR paní Jana Břízová společně s MUDr.Lidajem ze západoslovenských lázní Smrdáky. Přijel nás podpořit i dlouholetý člen SPAE Milan Ptáček, předseda Klubu Vsetín.

Klub Pardubice sdružuje členy z poměrně širokého okolí – např. z Kolína, Hlinska, Chrudimi, Hradce Králové, Pardubic, Týniště nad Orlicí, Rychnova nad Kněžnou, Žamberka, Ústí nad Orlicí.

Naše první setkání v roce 2000 proběhlo v Pardubicích ve vinárně. Zde jsme měli možnost vzájemně se seznámit díky společenskému a kulturnímu vyžití.

V tomto roce se konala první výroční schůze Klubu Pardubice. Byla pozvána prezidentka SPAE ČR paní Jana Břízová. Pozvání přijali i zástupci z pardubické nemocnice. Celou akci garantoval pan RNDr.František Konrád – předseda Klubu Pardubice, který díky sponzorům zajistil pohoštění. Po ukončení schůze se konal malý taneční večírek, jehož úkolem bylo, aby se členové Klubu měli možnost poznat a neformálně si popovídat.

Další akcí byla prohlídka pevnosti Hanička. Sraz v 9 hodin před radnicí v Rychnově nad Kněžnou. Doprava auty a pak pěšky k pevnosti, kterou nám ukázali odborníci na pevnosti – přátelé Václava Bajera.

V neděli 10.prosince 2000 jsme se opět sešli, tentokrát na akci pod názvem „Vánoce na Veselém Kopci aneb OD MARTINA DO TŘÍ KRÁLŮ“. Koordinátorem akce byl Míla Zavřel, který případné cestovatele zajistil autem na Veselý Kopec, a to přímo v Hlinsku od vlaku. Uvítal nás skanzen oblečený do předvánoční atmosféry s tradičními ozdobami, pečivem a lidovými betlémy spojený s předvánočním jarmarkem.

=> Rok 2001 <=

22.června 2001 uspořádal Klub Pardubice setkání členů, při kterém byli všichni seznámeni a informováni o činnosti klubu za zhruba roční období. Podrobně se zabývali přípravou činnosti klubu v budoucnu a vyhledáváním takových aktivit, které by byly poučné, zábavné i zajímavé. Sponzorem setkání byl pan ředitel Jan Mec z firmy Transform a.s., jemuž předseda Klubu Pardubice zaslal děkovný dopis.

=> Rok 2002 <=

V sobotu 9.března 2002 pozval odstupující výbor Klubu Pardubice všechny členy na schůzku, která se konala v Pardubicích v budově Lékařské pohotovostní služby v Kyjevské ulici.
Novou předsedkyní byla zvolena paní Libuše Šafránková, pan Jan Fajt ve funkci pokladníka zůstává a Vašek Bajer si stále všechno píše.
Společně byly naplánovány akce na druhé pololetí roku :

V sobotu 7.prosince 2002 proběhl výlet na Veselý Kopec s prohlídkou skanzenu s předvánoční expozicí. Sraz účastníků byl v 10 hodin u skanzenu. Všichni si prohlédli ukázky řemesel, pekařskými počínaje, přes tkalcovská, kovotepecká a mnohá další. Vzduchem se nesla vůně perníčků a dalších kulinářských dobrot. Každý si koupil nějakou tu maličkost nebo něco mlsného na zub, jako jsou třeba mandle v griliáši.
Příjemné posezaní u dobrého oběda v Hlinsku, kde proběhla členská schůze, bylo odměnou pro naše prokřehlé ruce a nohy. Pro řidiče byl připraven horký čaj nebo káva a pro ostatní i horký punč, který nám všichni řidiči tiše záviděli.

=> Rok 2003 <=

Dne 15.března 2003 se v bývalé budově Okresního úřadu v Hradci Králové uskutečnila členská schůze, na které byl zvolen nový výbor Klubu Pardubice.
Předsedkyní byla zvolena paní Eva Buzková, pokladníkem Jan Fajt a aktivním členem Vašek Bajer (co si všechno píše).
Společně byly naplánovány tyto akce :

Plánovaná jízda na kolách 14.června 2003 byla zaměřena na okolí Hradce Králové.
Začala u motorestu na výpadovce na Brno. Velice jsme ocenili, že se výletu zúčastnil i Míla Zavřel, který dorazil kolmo, vlastně na čtyřech kolech, a dočasný dopravní prostředek měl na střešním nosiči.
Počasí jako na objednávku, a tak jsme se po krátké poradě vydali na slavnou jízdu v následující sestavě : Buzkovi, rodina Havranových, Míla a Vašek Bajer. Chvílemi lesem, chvílemi po rozpálené silnici. Mladí Havranovi se ukázali jako velice zdatní cyklisté. Jízda se podřídila jejich výkonovým možnostem, ale všechny nás překvapili přebytkem energie.
Bezvadný výlet, Vaška Bajera čekala cesta domů po staré „hradečnici“, ostatní, mimo Míly, sjeli do Hradce Králové jim známými lesními cestami. Škoda, že nikoho z nás nenapadlo vzít na výlet foťák. Tak nemáme žádný dokumentační materiál.

29.listopadu 2003 se konala výroční členská schůze Klubu Pardubice. Součástí programu byly odborné přednášky.
MUDr.Slabáková z kožního oddělení nemocnice Pardubice nás seznámila s historií a současnými novinkami v léčení psoriasy.
MUDr.Stokláska z Natur Produkt nám představil kosmetiku s olivovým olejem a další produkty této firmy. Všichni zúčastnění obdrželi balíček se vzorky a balení kalcia. Firma Natur Produkt rovněž nesla náklady za pohoštění pro účastníky schůze.
Třetím hostem byla paní Lenka Landová z firmy Herbecos-bofarma. Představila nám řadu výrobků I-care s bílým ichtamolem, určených k péči o dermatologicky problematickou pokožku, a předala všem vzorky.
Po přednáškách jsme pokračovali v programu schůze zhodnocením uplynulého ruku, finanční zprávou a přípravou návrhu činnosti klubu na rok 2004.
I přes zajímavý program se zůčastnilo schůze pouze 55% z pozvaných členů. Malá účast byla typickým znakem při všech akcích v roce 2003, kdy v žádném případě nepřekročila 25%.
V závěru členské schůze byl dohodnut a odsouhlasen program akcí na rok 2004, který byl výborem později doplněn o další zajímavou náplň.

=> Rok 2004 <=

=> Rok 2005 <=

Výroční členská schůze Klubu Pardubice se konala 5.března 2005 v příjemném prostředí rodinné hospůdky v Hradci Králové. Přijel se na nás podívat úřadující prezident Honzík Karel. V programu jsme měli zařazenou krátkou přednášku Evy Jelínkové o léčebné kosmetice firmy Herbacos. Pan Václav Bajer referoval o programu sjezdu konaného v lednu 2005. Po krátkém zhodnocení činnosti za uplynulé období přednesené Evou Buzkovou a stavu financí klubu v podání Honzy Fajta, jsme sestavili plán pro tento rok. Není tam moc naplánovaných akcí, ale výbor je názoru, že členové projeví patřičnou aktivitu a zúčastní se.
Náš plán je následující :

Turnaj v bowlingu dne 16.dubna 2005 organizovala Jitka Holubářová. Naše „šéfová“ Eva se na sportovní klání dostavila coby člověk s berličkami. Dostala se totiž do starostlivé péče doktorů. Přejeme brzké uzdravení. Sportovní den se vydařil, zúčastnili se ho nejen členové, ale i rodinní příslušníci Jitky Holubářové a pana Havrana. Potýrali jsme naše tělesné schránky, snědli dobré jídlo a společně pohovořili o akcích, které nás ještě čekají.

Dva tvorové vzájemně si důvěřující :“Můžu si tě pohladit?“ „Neboj, já tě nekousnu, já mám lidi rád“. „Co si myslíš Honzo, kdo z těch dvou má větší strach?“ V sobotu 28.května 2005 jsme se zúčastnili dalšího týrání svých tělesných schránek. Říká se „sportem ku zdraví a k trvalé invaliditě“, přesto všechno se několik nadšenců sjelo pod Kunětickou Horou. Konkrétně Honzík Fajt, Vašek Bajer, paní z Pardubic a nezbytný fotograf pan Fajmon. Všichni dojeli po vlastní ose. Pronikáme do hradu, nic nepomohlo varování : „Dále od hradu, dále…“
Den se skutečně povedl, slunce hřálo, pod Kuňkou kvetly stromy a keře a v podhradí i na samotném nádvoří se proháněly čarodějnice, ohnivci a všelijaká ta pohádková žoužel. Nádherný pohled do kraje On tam totiž probíhal Den dětí, to jsme vlastně zjistili až cestou na hrad. Zkusili jsme se také zapojit do nějaké soutěže, a tak jsme se pokusili míčkem srazit vyrovnané plechovky od nápojů – povedlo se a mohli jsme si vybrat přímo „pohádkový diamant“ (byl skleněný), ale ten jsme raději nechali dětským účastníkům soutěží.
Po prohlídce následoval společný oběd ve stylové hospodě v podhradí a pak nás čekala krušná cesta domů po vlastních.
Škoda, že se nás nesešlo víc, protože to byl docela dobře strávený den. Předsedkyně Eva byla ještě v péči lékařů a Jitka se pro nemocné koleno nemohla zúčastnit.

=> Rok 2006 <=

V roce 2006 jsme uskutečnili tyto akce:

=> Rok 2007 <==> Rok 2008 <=
=> Rok 2009 <==> Rok 2010 <=

23.01.2010Hradec Králové - výroční schůze v restauraci Černý kůň
- sraz ve 12 hodin ve vinárně

27.02.2010Hradec Králové - vinárna Vulkán
- sraz ve 14 hodin
- garant: J. Holubářová, email: jitkaholubarova@seznam.cz, mobil 605 530 036

20.03.2010Týniště nad Orlicí - bowlingový turnaj
- sraz ve 13 hodin
- garant: V.Bajer, bajervaclav@seznam.cz, mobil 728 254 272

10.04.2010Pardubice - procházka historickou částí města
- sraz v 10 hodin u Zelené brány
- garant: Vl.Fajmon, vladimir.fajmon@o2.com, mobil 602 174 478

08.05.2010Malšova Lhota - cyklo výlet okolo Hradce Králové
- sraz ve 13 hodin na parkovišti u Fakultní nemocnice HK u vjezdu pro sanitky
- garant: E.Buzková, hradec@conectiv.cz, mobil 602 160 850

05.06.2010Opočno - výlet na zámek
- sraz v 10 hodin na Trčkově náměstí
- garant: V.Bajer, bajervaclav@seznam.cz, mobil 728 254 272

11.09.2010Lázně Bělohrad - minigolf
- sraz v 10 hodin
- garant: J. Říhová, L.Říha, rihova@belohrad.cz, mobil 728 049 966

09.10.2010Zvičina, přehrada Les království, Dvůr Králové - pěší túra
- sraz v 10 hodin na parkovišti u Zvičiny
- garant: V.Bajer, bajervaclav@seznam.cz, mobil 728 254 272

06.11.2010Dvůr Králové nad Labem - Safari
- sraz ve 14 hodin na horním parkovišti
- garant: E.Buzková, hradec@conectiv.cz, mobil 602 160 850

=> Rok 2011 <=

05.03.2011Hradec Králové - bowling restaurant ARCHA
- 10:00 až 12:00 hodin, 2 dráhy
- garant: V.Bajer, bajervaclav@seznam.cz, mobil 728 254 272

29.04.2011SAFARI Dvůr Králové nad Labem
- sraz v 10:30 hodin na horním parkovišti
- garant: V.Bajer, bajervaclav@seznam.cz, mobil 728 254 272

21.05.2011Lázně Bělohrad - otevírání lázeňské sezóny
- garant: J. Říhová, L.Říha, rihova@belohrad.cz, mobil 724 049 966

11.06.2011Cyklovýlet kolem Hradce Králové
- sraz v 10:00 hodin,parkoviště u FN
- garant: E.Buzková, hradec@conectiv.cz, mobil 602 160 850

09. - 11.09.2011Lázně Bělohrad - minigolf, grilování
- sraz v 16:00 hodin
- garant: J. Říhová, L.Říha, rihova@belohrad.cz, mobil 724 049 966

19.11.2011Hradec Králové - restaurace U Švagerků
- sraz v 16:00 hodin
- garant: R.Havran, r.havran@seznam.cz, mobil 773 606 311