SITE MAP
9/07/2020

Přihláška do klubu

Přihláška do SPAE ČR:

ve formátu PDF ve formátu DOC
Adobe Acrobat MS Word
(Uložit cíl jako...)

Přihlášku řádně vyplňte, vytiskněte a správnost údajů potvrďte svým podpisem.
Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na adresu:

Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků
POB 15
141 00 Praha

Po obdržení vaší přihlášky vám bude zaslána složenka k úhradě členského poplatku na aktuální rok.